PROGRAMUL DE STUDII PRIVIND PREGĂTIREA

PSIHOPEDAGOGICĂ ȘI METODICĂ     

bullet  

         Este destinat studenților din toate facultățile Universității "Dunărea de Jos"  Galați.

 

bullet

      Înscrierile la aceste cursuri este facultativă și se poate face la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în anul I, la începutul fiecărui an universitar (1-30 octombrie).

 

bullet  

      Programul de studii oferit de D.P.P.D. cuprinde discipline și activități didactice prevăzute în planul de învățământ  stabilit la nivel  național prin Ordinul privind aprobarea programelor de studii în vederea obținerii certificatelor de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 4343 din 17.06.2005, fiind realizat prin  două module de pregătire psihopedagogică și metodică:

a)  modulul I - se efectuează pe parcursul studiilor universitare de licență și conferă o certificare parțială pentru profesia didactică, atestată prin adeverință de absolvire, care permite angajarea în învățămant.

b)  modulul II - se efectuează după obținerea diplomei de licență, anterior susținerii examenului de definitivat în învățămant și se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire.

Fiecare modul este cotat cu 30 de credite, programul respectand sistemul de alocare și obținere a creditelor. Obținerea actelor de studii de atestare a competenței didactice este condiționată de parcurgerea integrală a fiecărui modul și de promovarea examenelor de evaluare finală.    

 

bullet  

      Activitatea didactică se desfășoară pe anii de studii și grupe de studenți, iar lucrările practice și practica pedagogică pe subgrupe, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic.

 

bullet  

      Studenților înscriși la programul de studii al Departamentului (cursuri de zi, IDD, frecvență redusă sau postuniversitare) li se vor echivala disciplinele din curriculum-ul Departamentului promovate relativ recent.

 

 Înapoi